ഒരു കുടുംബപുരാണം.com

Jan. 23, 2021

ഒരാൾ ഒരിക്കൽ കല്യാണം കഴിച്ചു ..
കുറെ മക്കളുണ്ടായി ......

1).ഇവനാണ് അപ്പന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ.ഏറ്റവും മൂത്തവൻ....
അപ്പൻ അവനേ business,banking,job എന്നുവേണ്ട എല്ലാത്തിനും പങ്കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ..അപ്പൻ അവനേ Email എന്ന് പേരിട്ടു ..

രണ്ടാമനും മൂന്നാമനും ഫ്രീക്കൻ മാരാണ് ..അപ്പന്റെ സ്ഥലം മുഴുവൻ വിറ്റുതുലക്കുന്നത് ഇവന്മാരാണ്...

2.ഇവൻ അൽപ്പം സുന്ദരൻ ആയതു കൊണ്ട് അപ്പൻ അവനേ Facebook എന്ന് വിളിച്ചു..അവനൊരു കാമുകി ഉണ്ടായിരുന്നു Tiktok mol ...അവളുടെ അപ്പന്റെ കയ്യിലിരിപ്പ് കൊണ്ട് ആ ബന്ധം തകർന്നു ..കലികാലം ..
എന്തുതന്നെ ആയാലും കല ,സാഹിത്യം ,സിനിമ എന്നുവേണ്ട എല്ലാ മേഖലകളും ഇവന് താൽപ്പര്യമാണ് .എന്തും അങ്ങ് വളർത്തിക്കൊള്ളും ...

3.മൂന്നാമൻ Watssapp.തരികിട....
"group"ism ആണ് പ്രധാന വിനോദം ...നമ്മുടെ കേരള രാഷ്ട്രീയം പോലെ ...group ഓട് group ..പത്താം ക്ലാസ്സുകാരുടെ group ,+2 കാരുടെ group,back benchers group,class മുറിയിൽ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങിയവരുടെ ഗ്രൂപ്പ്,ഗ്രൂപ്പിനകത്തു group,എന്നുവേണ്ട ഈ ഒറ്റ ചിന്തയെ അവനൊള്ളു .. എന്താണെങ്കിലും അവന്റെ നിലനിൽപ്പിനു   എന്തോ ഭീഷണി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ...അവന്റെ കയ്യിലിരുപ്പ് തന്നെ കാരണം ....................
Big Bro,Facebook പാരാ വച്ചതാണെന്ന അടക്കം പറച്ചിലുണ്ട് ...ഉടനെ അറിയാം കാര്യങ്ങൾ ...

ഇനിയുള്ള രണ്ടു മൂന്നെണ്ണത്തിനു അങ്ങ് gulf ആണ്‌ താൽപ്പര്യം ..Imo,Botim ,Zoom എന്നൊക്കെയാണ് പേരുകൾ 

ഏറ്റവും ഇളയവർ ഇരട്ടകളാണ് (non identical ) പേര് Telegram ഉം,
Signal ഉം ...........
അവർ എന്തായി തീരുമോ ആവൊ ??അവരുടെ "app"ചേട്ടനെ അവർ വകവെച്ചേക്കുമോ എന്ന് അപ്പന് നല്ല പേടിയുണ്ട് ...competetive world അല്ലേ ..Survival of the Fittest തന്നെ ..
..
ഒരു മകൻ പണ്ടേ മരിച്ചുപോയി ..Orkut എന്നായിരുന്നു അവന്റെ പേര് 

രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് ,twiitter ,instagram ..അവര് ഒരു 
മൂലയിൽ 
ഇരുന്ന് എന്തൊക്കയോ കാട്ടികൂട്ടുന്നുണ്ട് ... 

NB:അപ്പന് പ്രായമായി ..മക്കളെ എല്ലാവരെയും അങ്ങ് ഓർമ്മവരുന്നില്ല .🤪

 

സോണിയ സുബീഷ്

 

കവർ ചിത്രം: ബിനോയ് തോമസ് 
 

Related Post