യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിനെ വിമർശിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി സ്‌കോട്ട് മോറിസണ്‍

Metrom Australia April 7, 2021 GOVERNMENT

ആസ്ട്രസെനക്ക വാക്സിന്‍ ഡോസുകള്‍ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയതായി താന്‍ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി സ്‌കോട്ട് മോറിസണ്‍ വ്യക്തമാക്കി. അടിയന്തരമായി ഓസ്ട്രേലിയിലേക്ക് ഒരു മില്യണ്‍ ഡോസ് വാക്സിന്‍ എത്തിക്കുന്നത് ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ആസ്ട്രസെനക്ക അധികൃതര്‍ക്ക് കത്ത് എഴുതുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുന്നതായി  സ്‌കോട്ട് മോറിസണ്‍ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം ആസ്ട്രസെനക്കയില്‍ നിന്ന് ആകെ ലഭിക്കേണ്ട 3.8 മില്യണ്‍ ഡോസ് വാക്സിന്‍ ഡോസുകളില്‍ 3.1 മില്യണ്‍ ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന കാര്യമാണ് ചൊവാഴ്ച്ച വ്യക്തമാക്കിയതെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. ഇത് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ വാക്സിന്‍ വിതരണത്തെ ബാധിച്ചതായും എന്നാല്‍ ഈ വിഷയത്തില്‍ യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനിനെ വിമര്‍ശിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ഇന്ന് വ്യക്തമാക്കി.

Related Post