റൗള്‍ കാസ്ട്രോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞു; മിഗ്യൂൽ ഡിയസ്ക്വനൽ റൗളിന്‍റെ പിൻഗാമിയാകും

Metrom Australia April 17, 2021 POLITICS

ഹവാന: ക്യൂബന്‍ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം റൗള്‍ കാസ്‌ട്രോ ഒഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോള്‍ റൗള്‍ കാസ്‌ട്രോ സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നതോടെ അറുപത് വര്‍ഷം നീണ്ടു നിന്ന കാസ്‌ട്രോ യുഗത്തിന് കൂടിയാണ് ക്യൂബയില്‍ അന്ത്യമാകുന്നത്. 2018ല്‍ ക്യൂബയുടെ പ്രസിഡന്റ്  സ്ഥാനം ഒഴിയുമ്പോള്‍തന്നെ മൂന്ന് വര്‍ഷത്തിനകം പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഒഴിയുമെന്ന് റൗള്‍ കാസ്‌ട്രോ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. 

ഫിദല്‍ കാസ്‌ട്രോയുടെ ഇളയസഹോദരനാണ് റൗള്‍ കാസ്‌ട്രോ. 1959 മുതല്‍ 2006വരെ ഫിദല്‍ കാസ്ട്രോ ആയിരുന്നു ക്യൂബന്‍ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി സെക്രട്ടറി ജനറല്‍. ഫിദലിന്റെ പിന്‍ഗാമിയായാണ് റൗള്‍ ഈ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തത്. നിലവിലെ ക്യൂബന്‍ പ്രസിഡന്റായ മിഗ്യൂല്‍ ഡിയസ്‌ക്വനല്‍ റൗളിന്റെ പിന്‍ഗാമിയാകും. 

Related Post