ലോകത്ത് വർക്ക് ഫ്രം ഹോമിന് ഏറ്റവും നല്ല നഗരമായി മെൽബൺ

Metrom Australia July 22, 2021

ലോകത്ത് വീട്ടിലിരുന്നു ജോലി ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ല നഗരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ മെൽബൺ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. ഓൺ ഡിമാൻഡ് ഹൗസിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ നെസ്റ്റ്പിക്ക് നടത്തിയ സർവേയിലാണ് മെൽബൺ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത്. റിമോട്ട് വർക്കിംഗ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചർ, സ്വാതന്ത്ര്യവും അവകാശവും, ലിംഗ സമത്വം, ആരോഗ്യസേവനം, സംസ്കാരം, മലിനീകരണം തുടങ്ങിയ സർവേയിൽ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ 100ൽ 90 പോയിന്റുകൾ വീതം നേടിയാണ് മെൽബൺ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതെത്തിയത്.

ലോകത്ത് ഏറ്റവും വാസയോഗ്യമായ സ്ഥലങ്ങളുടെ പട്ടികയിലുള്ള 75 നഗരങ്ങളിൽ  ജീവിക്കുന്നവർക്കിടയിലാണ് നെസ്റ്റ്പിക്ക് സർവേ നടത്തിയത്. ഈ പട്ടികയിൽ സിഡ്നി മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. സിഡ്‌നിയിലെ ഉയർന്ന വാടക നിരക്കും, ജീവിതച്ചിലവുമാണ് സിഡ്‌നിയെ പിന്തള്ളി മെൽബൺ ഒന്നാംസ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ കാരണമായത്. ദുബായ് രണ്ടും, എസ്റ്റോണിയയിലെ ടാലിൻ നാലും ലണ്ടൻ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുമാണ്.

അതേസമയം, ലോകത്തെ ഏറ്റവും വാസയോഗ്യമായ സ്ഥലങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ  മെൽബണിൻ്റെ സ്ഥാനം ഇടിഞ്ഞു. പത്ത് വർഷമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തായിരുന്ന മെൽബൺ ഈ വർഷം എട്ടാം സ്ഥാനത്താണ്.

Related Post